بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 10 فروردين 1382

يکشنبه بعدازظهر يک مقام نامرد

يکشنبه بعدازظهر

يک مقام نامرد جمهوري اسلامي به خبرنگار ما گفت آمريکا و انگيس نبايد نگران لشکرکشي ما به عراق باشند. ما به آنها کاري نداريم بلکه ميخواهم به موازات عمليات ناجوانمردانه ي آنان ، مجاهدين را بزنيم. مقام نامرد جمهوري اسلامي حاضر نشد نام خود را بگويد. وي گفت فرقي نميکند. ما همه مثل هم هستيم!

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی