بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 21 فروردين 1382

ترور نابهنگام حجت الاسلام خوئي

اين حکايت نميدانم مال عبيد است يا مال عبيد نيست:
پسر همسايه ي را ختنه ميکردند. جيغ ميکشيد. در خانه ي مجاور دختر همسايه گريه ميکرد. پرسيدند تو چرا گريه ميکني؟ گفت دارند سرش را براي من تيز ميکنند.
صدام افتاد و شايد به درک واصل شد. ما را بگو که توي اين هير و وير همسايه ي آمريکا شديم!!

نسرين بصيري زنگ زده بود از برلين براي راديوش با من مصاحبه کند. نظر مرا پرسيد گفتم صدام ديکتاتور خونخواري که ملتي را به صلابه کشيده بود و مملکتي را ماتمسرا کرده بود به دست کساني ساقط شد که مراتب زورگوئي و خونخواري شان به يک کشور و يک ملت محدود نميشود و ماشاالله ماشاالله وسعت نظر دارند و ميخواهند صدام حسين همه ي دنيا باشند!
خانم بصيري پرسيد اگر اينها نبودند پس چه کسي مردم عراق را از جنايت هاي صدام نجات ميداد؟ ( قصد بحث و اظهار نظر نداشت. گفت که من نظرم را بگويم) من هم همانطور که همه تان حدس ميزنيد گفتم آمريکا و انگليس چرا آن موقع که سلاح شيميائي به صدام ميدادند دل شان براي مردم حلبچه نسوخت؟

پرسيد صحنه ي پائين کشيدن مجسمه ي صدام را ديدي؟ گفتم بله خاطره انگيز بود. حتي اگر به دست مردم عراق هم پائين کشيده ميشد باز براي ما ايراني ها جاي تأمل داشت.

دوستي تلفن کرده بود که آقا من تازه فهميدم لقب « تکريتي » که در ايران به صدام ميگفتيم يعني چه. « تکريت » شهر زادگاه ايل و تبار اوست. اما در ايران يک جوري ميگفتند « صدام حسين تکريتي » که انگار دارند فحشش ميدهند! گفتم ملت ايران فحش دادنش همينطور است. از روز اول به آن يکي هم ميگفت روح الله « خميني» !


ترور نابهنگام حجت الاسلام خوئي

امروز حجت الاسلام مجيد خوئي را در نجف ترور کردند. شادروان خوئي از روحانيوني بود که تا آخرين لحظات حيات از کمک به درماندگان و بيچارگان بخصوص سربازان مهاجم امريکا در عراق غافل نبود.
آن فقيد سعيد با بودجه ي خمس و زکاتي که از پدرش مرحوم آيت الله خوئي به ارث برده بود تشکيلات اسلامي وسيعي در لندن راه انداخته بود و شب هاي جمعه در مسجد خوئي به روزنامه نگاران و خبرکش هاي مستمند کمک ميکرد.
فقدان آن روحاني نيکوکار را به آقاي عليرضا نوري زاده و باقي عزاداران تسليت ميگوئيم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی