بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 4 ارديبهشت 1382

سلام. چند روز از خدمتتان

سلام.
چند روز از خدمتتان غايب خواهم بود.
ميروم براي برنامه. برميگردم 8 مي.
0000000000000000000

ابن سروده ي تازه هم براي آن ها که دوستش دارند.
0000000000000000000000000000000000000
گرگ خوش خصال
==========

اوضاع جهان شده دگرگون
گرگ آمده در تله ويزيون

گويد که منم رئيس گله
تنها گرگم درين محله

ميگفت هرآنکه ميدهد باج
او را بدهم جواز تاراج

بر دوش نهاده برّه ، خرسي
ميرفت و به گرگ گفت مرسي

در بخش چرندگان بيمار
کفتار شبانه شد پرستار

با ماسک صفا و مهرباني
روباه بزد به مرغداني

در حلقه ي غازها شغالي
ميگفت چه گرگ خوش خصالي ......

***
ديدم يکي از همين شغالان
سردسته ي جمع خوش خيالان

ميگفت به فارسي ساده
در ساعت پخش فوق العاده :

- « اي هموطنان بهوش باشيد»
« دلبسته ي جرج بوش باشيد»

« در خدمت حضرتش بکوشيد»
« در حد توان خود ببوشيد!»

« تا ميهن ما بگردد آزاد»
« روز خوش بيست و هشت مرداد!»

احسنت! رسانه ي شغالان
ارگان و صداي بيضه مالان!
0000000000000000000
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی