بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 30 خرداد 1382

سلام صبح جمعه قرار شد

سلام صبح جمعه

قرار شد با همكاري دوستان اين صفحه را هر روز تازه اش كنيم. البته من از قيد «تا اطلاع ثانوي» غافل نيستم كه همينجا بگذارمش توي قرارداد ! ... خوب، بيماري هست، سفر هست، گاهي هر دوش با هم هست، آنهم به قول حزب فلان با اين «كلسترول بالا» و «آخرعمري» !
راستي ! يك برنامه در كلن داشتم، چقدر گرم بود. نكرده بودند دو تا پنكه توي سالن بگذارند. من كه خودم آن بالا، زير پروژكتورها، دونر كباب شده بودم.
اما به همان معنائي كه اول گرفتيد، «گرم» هم بود، با تماشاچيان جالب و خوش ذوق. دو نفر از سايت «گويا» آمده بودند فيلمبرداري ميكردند كه يك تكه هايش را بعدا روي اينترنت بگذاريم.
چي داشتم مي گفتم، آهان. اين را مي خواستم بگويم. ابراهيم خان نبوي هم آمده بود. دعوتش كردم بالا. مردم چقدر استقبال ...

در يكي ديگر از شهرهاي آلمان، استقبال به گرمي و گرماي كلن نبود. برگذاركننده ي برنامه ام گفت اينجا بيشتر «توده اي- اكثريتي» ها ساكن اند. آنها به برنامه هاي تو نمي آيند.
ناراحت شدم كه نمي آيند. پس معلوم مي شود ميخواهند همينطور كه هستند، بمانند!

آه! نيم ساعت پيش خبردار شدم بانوئي كه به هواداري از مجاهدين، خود را در پاريس آتش زده بود، در بيمارستان تمام كرده.
دوستي پيشم بود. دلداريم داد. گفتم آخر چرا اين مبارز عزيز، بابت بازداشت يكي دو روزه ي همرزمانش بايد خود را به آتش بكشد؟
گفت - از لحاظ انعكاس خبري خوب است.
گفتم - من بيشتر نگران همان انعكاس خبري اش هستم!

من از اين رفيقم مي پرسم :
- آيا غرب با طرح تار و مار كردن مجاهدين، دارد راه را براي بازگشت سلطنت هموار مي كند؟
گفت - نه. داره راه را براي بازگشت جمهوري اسلامي هموار مي كند!

پرسيدم - رضا پهلوي چقدر «شانس» به حكومت رسيدن دارد؟
گفت - حكومت كردن در ايران امروز، «شانس» نمي خواهد، اين يك بدشانسي بزرگ است!

- آيا ناآرامي هاي اخير ايران، منجر به بازگشت سلطنت نخواهد شد؟
- به شعارها توجه كن! از لفظ «شاه» به عنوان فحش استفاده مي كنند و «سلطنت» را نماد زورگوئي و خشونت و آدمكشي مي دانند:
«مرگ بر اكبر شاه» !
«خامنه اي حيا كن - سلطنتو رها كن» !

- پس اين تظاهركنندگان چه مي خواهند؟
- كتك!

***
تا فردا‏ شب به خير!
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی