بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 1 تير 1382

سلام صبح دوشنبه با سپاس

سلام صبح دوشنبه

با سپاس از ارباب ايميل كه از روزانه شدن اين فرمايشات، اظهار خرسندي كرده اند، فقط يكي از آنها را نقل مي كنم:
«از اينكه سايت خود را 24 ساعته كرده ايد، ممنونم»!
اين دوستمان انگار تلويزيون لس آنجلسي زياد تماشا مي كند.

***

عبيد زاكاني لطيفه اي دارد:

« قزويني تابستان از بغداد مي آمد، پرسيدند آنجا چه ميكردي؟ گفت: عرق»!
عبيد اگر امروز رابطه و رفتار سربازان آمريكائي را با مردم عراق مي ديد، حكايت كوتاه خود را مختصري تغيير مي داد: «آمريكائي تابستان از بغداد مي آمد، پرسيدند آنجا چه ميكردي؟ گفت: عرب!»

***

به خانم كنداليزا رايس در كاخ سفيد براي حمايتش از جنبش اخير مردم ايران.

دست آخر، سور نداريم!

بر دلت نور، كنداليزا جان
بر سرت تور، كنداليزا جان

نيست موقع شناس تر از تو
هيچ مامور، كنداليزا جان

از چنين ميوه چين با حالي
چشم بد دور، كنداليزا جان

بعد عمري كه بود ايراني
زنده در گور، كنداليزا جان

بعد يك قرن بد بختي
وضع ناجور، كنداليزا جان

دست آخر كه رفته برچيند
سلطه ي زور، كنداليزا جان

ناگهاني تو ميرسي از راه
ميزني سور، كنداليزا جان!

از تو بدنام ميشود ضمنا
كل پاسور، كنداليزا جان

اينچنين، ميكني برآورده
دو سه منظور، كنداليزا جان!

هر طرف ميبرد، تو با اوئي
وه چه اعجوبه اي، چه بانوئي!

***

اخبار مجاهديني

روز به روز از در آمدمان كم مي شود و خرجمان بالا ميرود. هزينه ي اين دو هزار پليس و ژاندارمي كه دولت فرانسه براي هجوم به خانه هاي مجاهدين بكار گرفت را با بهره اش از دولت ايران مي گيرند. (اگر پيشاپيش نگرفته باشند.)
حالا خودسوزي مجاهدين، يك صورتحساب آتش نشاني هم به بدهي هاي ايران اضافه مي كند. من كه دونگم را نخواهم داد.

***

اين بانوي عزيزي كه در اعتراض به بازداشت «مريم رهائي» خود را سوزاند و كشت، آيا ميدانست كه عكس قضيه صادق نيست؟ يعني اگر او را بازداشت مي كردند، مريم خانم خود را در مقابل سفارت فرانسه، آتش نمي زد؟

***

لندن ـ دو عامل نفوذي جمهوري اسلامي كه تصميم داشتند يك جوان مجاهد را در مقابل سفارت فرانسه آتش بزنند، دستگير شدند.

***
تا فردا صبح، شب بخير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی