بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 3 تير 1382

سلام صبح چهارشنبه حلواي نقد

سلام صبح چهارشنبه

حلواي نقد انساندوستانه

تصميم بسيار انساندوستانه ي دولت فرانسه كه «مريم رجوي را به ايران نمي فرستد»، يك محاسبات انساندوستانه تر را پشت خود دارد كه برميگردد به چند ميليون پولي كه از تشكيلات مجاهدين ضبط كرده اند:

محاسبه: چند ميليون يورو، پول نقد ـ ضربدر ـ حلوا ـ منهاي ـ سيلي ـ به اضافه ي ژست انساندوستي ـ تقسيم بر ـ سرنوشت نامعلوم رژيم اسلامي ـ به اضافه ي ـ نسيه ـ مساوي است با ـ ..... همان كه اعلام كردند!
تا پيش از اعلام اين تصميم انساندوستانه، عده اي ايراني که معلوم نبود از مجاهدين هستند يا از حزب الله در مقابل بازداشتگاه خانم مريم رجوي، اين شعار قديمي و معروف سازمان را تكرار مي كردند:
«مريم مهر تابان ... ميبريمت به ايران»!

***

دانشجويان 7 درصدي

اصغر آقا آمده است كه:

ـ آقا شنيدي. رژيم اعلام كرده كه دستگير شدگان تظاهرات اخير فقط 7 درصدشان دانشجو هستند.
ـ خوب معلوم است. بقيه اش سلاخ و مرده شوي و بسيجي و پاسدار و نفوذي هاي خودشان بوده اند.
ـ راست ميگي آقا.
ـ ولي ببينم اصغر آقا. باز هم 7 درصد خيلي كم است. اينها دروغ مي گويند.

ـ بعله آقا، هم دروغ مي گويند هم اينكه دانشجوها، معمولا لاغر و استخواني اند در حاليكه ماموران رژيم، چاق و چله و سنگين وزن تشريف دارند. فكر ميكنم درصد دانشجويان را كيلوئي حساب كرده باشند.

***

سلطنت طلب

سروده "سلطنت طلب" از قطعات پرمصرف و پرطرفدار کتاب "آيه هاي ايراني" است.
"آيه هاي ايراني" از سال 1372، سه بار و هربار سه هزار جلد چاپ شده است. چون ديگر نداريم، تجديد چاپش هم نمي خواهم بکنم، به تدريج اينجا گزيده اش را برايتان نقل مي کنم. صد البته به موقع و با مناسبت!

سلطنت طلب


آنکه آثار سلطنت طلبي
بود پيوسته در سخنهايش

ديدمش پيرو امام شده
پاک تغيير کرده دنيايش

گفتم اين بود سلطنت طلبي؟
با تمام فغان و غوغايش

گفت آمد امام و شد توقيف
ثروت بنده، طبق فتوايش

ليک در پس گرفتن اموال
شاه، کاري نکرد فردايش

نامه دادم خودم حضور امام
عربي بود نصف انشايش

گفتم اين بينوا طلب دارد
از شما باغ و ملک و ويلايش

ثروتم را اگر كه پس بدهيد
نوكرم بر امام وآبايش

آن امام عزيز هم فوري
تلفن زد به احمد آقايش

رفع توقيف شد ز اموالم
جان بقربان قد و بالايش

بله من سلطنت طلب هستم
نكنم هيچوقت حاشايش

سلطنت با طلب دو تا لفظست
بكن از همدگر مجزايش

بنده اكنون رسيده ام به طلب
سلطنت نيز، گور بابايش

***

تا فردا صبح، شب بخير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی