بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 7 تير 1382

سلام صبح شنبه طرح عبور

سلام صبح شنبه

طرح عبور از« خاتمي» چرا شكست خورد؟

«مرگ بر خاتمي» و «خاتمي استعفا» شعار طرفداران ديروز خاتمي است.
پيش از آينكه كار به اينجا بكشد، اصلاح طلبان صلاح انديش، شگرد زيبائي به كار بردند. طرحي درست كردند به عنوان «طرح عبور از خاتمي» تا محترمانه طرف را بگذارند و بروند و تف سر بالا، برنگردد!
قضا را، پرزيدنت، از «طرح عبور از خاتمي» خوشش آمد. گفت خوب. منم ميام!

***

تو كز محنت ديگران بيغمي

(و در مقابل اين همه فجايع حركتي نمي كني،)

همان به كه نامت بود خاتمي

***

بخش ورزشي

مسابقات تنيس ويمبلدون در لندن، همه خبرها را تحت الشعاع قرار داده، حتي خبرهاي کل کل كردن دولت انگليس با رژيم اسلامي را.

ميدانيد كه من هيچ از بازي تنيس سر در نمي آورم. با اين حال، ميخواهم يك بخش از بازي هاي هفته گذشته را برايتان رپرتاژ كنم.

توني بلر، سرويس اول.

نخست وزير انگلستان «سرو» ميزند.
ازپشت تريبون مجلس بريتانيا توپ را مي فرستد توي زمين ايران:
«دولت بريتانيا از اعتراضات آزاديخواهانه ي دانشجويان، حمايت مي كند.»

توپ، بلافاصله بر ميگردد. گويا دقيقا قرار گذاشته بودند توپ چه لحظه اي برسد. وزارت خارجه ي جمهوري اسلامي، از توي هوا برش مي گرداند:
«حرف هاي نخست وزير بريتانيا در روابط دو كشور اثر بد مي گذارد.»

در زمين انگليس، جك استرا، خود را به توپ ميرساند. هوائي مي فرستد، توپ با ارتفاع زيادي بالا مي رود و قوس برمي دارد به طرف زمين ايران.
در لندن اعلام ميشود:
«وزير خارجه ي بريتانيا تا دو هفته ي ديگر به ايران مي رود.»

مسابقات تنيس ادامه دارد.
يك نكته علمي ـ آيا مي دانيد ماده اوليه توپ تنيس، راكت تنيس و حتي تور تنيس، نفت است؟

***

هموطن! هر جاي دنيا كه هستي، در هر شغل و وضعيت كه هستي به اندازه جرج بوش و توني بلر، از مبارزه و مقاومت هموطنانت در مقابل ستمگران حاكم، حمايت كن، جاي دوري نمي رود.

***

تا فردا صبح، شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی