بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 10 تير 1382

سلام صبح سه شنبه توپ،

سلام صبح سه شنبه

توپ، تانک ، مسلسل ...

يک "جوک" با ايميل رسيد. نيم ساعت فکر کردم منتشرش کنم يا نه؟
اصلاٌ توي اين وبلاگ جاي جوک هست؟
حالا ميفرستم شما بخوانيد. بعدش دوباره نيم ساعت فکر خواهم کرد که کار خوبي کردم يا نه؟

***

سه دانشجو را در تظاهرات اخير دستگير کردند. دو نفرشان محاکمه شدند. نوبت سومي بود. از آن دو پرسيد به چند سال محکوم شده اند؟

اولي گفـت: به من ده سال زندان دادند چون شعار ميدادم " توپ ، تانک ، مسلسل .... هر سه به (خيک) رهبر"

دومي گفت: به من 15 سال دادند چون شعار ميدادم:
"توپ ، تانک ، مسلسل .....، نصفش به (خيک) اکبر، نصفش به (خيک) رهبر"

سومي زد توي سر خودش گفت پس من اعدام ميشم. چون شعار ميدادم:
" توپ، تانک، مسلسل ... هر سه به ( خيک) اکبر، -- اکبر به (خيک) رهبر"!

***

با سپاس از "نيما" بابت جوک. تا فردا صبح، شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی