بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 20 تير 1382

سلام صبح جمعه امروز تعطیلم

سلام صبح جمعه

امروز تعطیلم با تأخیرم قاطی شد ببخشید.
نامه عبدالکریم سروش را به خاتمی خوانده اید؟ حیف است نخوانید.
حرف چندان تازه ای ندارد اما چه زیبا نوشته. روی "گویا" هست.

نامه محمدرضا خاتمی را به رئیس جمهور خوانده اید؟
چه خوانده باشید چه نخوانده باشید فردا نسخهَ کاملش را براتان دارم.
اینطوری شروع میشود:

وه که بدجوری درآمد گند کارت آق داداش
مثل خر ماندی به گل رهبر سوارت آق داداش

***
تا فردا صبح شب به خیر
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی