بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 20 تير 1382

سلام صبح شنبه نامه محمدرضا

سلام صبح شنبه

نامه محمدرضا خاتمي به برادر رئيس جمهورش

وه که بدجوري درآمد گند کارت آق داداش
مثل خر ماندي به گل رهبر سوارت آق داداش

رهبري را خواستي تحميل بر مردم کني
گنده تر از چاه مردم شد منارت آق داداش

شد پشيمان از طمعکاري تو صاحبکرم
کارت روي 18 ؟ اينهم قمارت آق داداش

خنده ات ديگر ندارد جلوه اما در عوض
خنده دارد کارهاي خنده دارت آق داداش

باطبي ها را تو اوباش و اراذل خوانده اي
لاجوردي بود مرد با وقارت آق داداش

آنچنان تجليل؟ از جلاد قصاب اوين؟
اسلو موشن کن تماشا کن نوارت آق داداش

صادق خلخالي از تو در عمل صادق ترست
بي ادا اطوار لوس ات بي شعارت آق داداش

عسکراولادي چه فرقي با تو دارد در عمل؟
بگذر از لبخند و چشم سرمه دارت آق داداش

رهبري شخصاً ترا در اين سمت " منصوب" کرد
نيست از اين انتصابش هيچ عارت آق داداش

سازگارا ها نميگشتند مغضوب طرف
جمله را گر بود طبع سازگارت آق داداش

در عبائي ديدم از تور سفيدت چون عروس
رهبري مانند دامادي کنارت آق داداش

در خطر افتاده است از دست تو ناموس من
بسکه فحش خوار مادر شد نثارت آق داداش

***
تا فردا صبح شب به خير
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی