بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 29 تير 1382

سلام صبح یکشنبه بیاد جاش!!

سلام صبح یکشنبه

بیاد جاش!!

دیشب پرسه میزدم توی اینترنت، دیدم کلی کارهای کهنه نشدنی
روی سایت ایرانیان داتکام دارم. گفتم امروز را من تعطیل کنم
شما هم از همینجا کلیک کنید صاف بروید آنجا من هم پیاده از
اینطرف میآیم.
www.iranian.com/Satire/khorsandi.html

راستی پریشب بحث سیاسی میکردیم. یک مفسر سیاسی در مجلس
بود گفت: انشاالله خامنه ای برود یک آدم با فهم و شعور بیاد جاش ....

من دوشبانه روز است از نشئه پایانی این " بحث سیاسی" هنوز
مدهوشم. آخرش هم به این نتیجه رسیدم که اگر خامنه ای برود، جز
این مفسر سیاسی هیچکس دیگر شایسته نیست بیاد جاش!

بگذریم. اینهم لینک ایرانیان داتکام برای کسانی که تنبلی شان میاد
بالا را کلیک کنند.
www.iranian.com/Satire/khorsandi.html

***
تا فردا صبح شب به خیر
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی