بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 13 مرداد 1382

سلام سه شنبه اصلاح غزل

سلام سه شنبه

اصلاح غزل ديروز
امروز متوجه شدم غزل ديروزي سه بيتش جا افتاده. خواستم به روي
خودم نياورم حيفم آمد. بنابراين لطفاً آنرا دوباره بخوانيد. من هم امروز
بيش ازين مزاحم نميشوم.
***
تا فردا صبح شب به خير
***
سلام صبح دوشنبه

سخني گفته ولي جا زده آقاي سروش
استاد عبدالکريم سروش در نامه اي که چند روز پيش نوشته 3 بيت
از يک غزل خواجه حافظ را(خطاب به آقاي خاتمي) در پايانش آورده
که اگرچه او را < سليمان زمان > و داراي < دم مسيحا > ئي خوانده
گويا خواجهَ شيراز آن چند بيت را کافي ندانسته وعقيده دارد آقاي
سروش به اندازهَ کافي چربش نکرده و به پرزيدنت حال نداده .

در همين رابطه رئيس دفتر لسان الغيب تمامي آن غزل را به ما داده
تا در اينجا درج کنيم مشروط بر اينکه منافع حاصله به حساب استاد
سروش واريز گردد.

از شما چه پنهان به نظر ميرسد که خواجهَ شيراز چند بيت تازه هم
در رابطه با جناب استاد سروش به غزل قديمي اضافه کرده که ما
توانستيم بعض آنها را شناسائي کنيم اما تشخيص و تفکيک نهائي را
به خوانندگان عزيز واميگذاريم.

آن سيه چرده که شيريني عالم با اوست
چشم ميگون لب خندان دل خرم با اوست

گرچه شيرين دهنان پادشهانند ولي
او سليمان زمانست و خاتم با اوست

خال مشکين که بر آن عارض گندمگون است
سرّ آن دانه که شد رهزن آدم با اوست

با که اين نکته توان گفت که آن سنگين دل
کشت ما را و دم عيسي مريم با اوست

روي خوب است و کمال هنر و دامن پاک
لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

تازه اينها که سرش را بخورد، سيد ما
گل ختمي ست که يک عالمه شبنم با اوست

در خصوص دم عيسائي او کم گفتم
به علاوه تف پيغمبر اکرم با اوست

عينهو سيب زميني، بودش ويتامين
اثر زردک و خاصيت شلغم با اوست

سر او مثل سر شاه بود بي ترديد
تازه يک کم فر شهبانو فرح هم با اوست

گرچه خود، رأي مکلا و معمم بگرفت
حاليا فحش مکلا و معمم با اوست

با دودوزه نتوان با همه بودن همه وقت
شمر هم تا سي ام ماه محرم با اوست

قتل اهل قلمش غصه نياورد وليک
لاجوردي که ترور شد همه جا غم با اوست

گفته بودند که باشد عملش گاندي وار
در عمل فلسفهَ ميرزا قشمشم با اوست

ملت از رأي خودش گشته پشيمان؟ به درک
رأي آن رهبر پيوسته معظم با اوست

سخني گفته ولي جا زده آقاي سروش
چونکه سررشتهَ صد جور چم و خم با اوست

نه به آن نامه نوشتن ، نه تملق گفتن
تازه استاد ازينگونه صفت کم با اوست

حافظا مخلص طبع تو و وبلاگ توام !
کس نديدم که چنين موضع محکم با اوست

****
همين. ايميل < اي.او.ال> من هنوز کار نميکند. کسي اگر کار فوري دارد
به هاتميل بزند. کوتاه لطفاً. با خط خوانا! و حروف لاتين.
Befarmaiid: hadi_khorsandi@hotmail.com

***
تا فردا صبح شب به خير

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی