بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 28 مرداد 1382

سلام بر همه مظنهَ جان

سلام بر همه

مظنهَ جان آدميزاد در " ايران ار" و پان ام

يک ايميل داغ رسيد از راه هاتميل. ايميل اينطوري خوب است. مفيد و مختصر و عام المنفعه

Faghat in Matlab. Just this !
khesaarat dar nazar gerefteh shod-e baraaye- Airbus A300,
$2.9M for 290 passengers, which comes to $10,000 per passenger.

khesaarat daadeh shod-e tavasot-e Liby baraaye- Pan AM,
$2.7B for 270 passengers, which comes to $10,000,000 per passenger.

So not every life is worth the same!

خون مسافر پان ام هزار برابر از خون مسافر ارباس رنگين تر است. ده هزار به ده ميليون.

با سپاس از دوست عزيزي که اين را فرستاده اضافه ميکنم تازه توي خبرها آمده
که احتمالاً انفجار هواپيماي آمريکائي کار ليبي نبوده و الکي خودش را انداخته جلو
که از مزاياي قانوني کنار آمدن با آمريکا برخوردار شود و ضمناً جمهوري اسلامي
را هم نمک گير کند. چرا که اينها ميگويند انفجار در آسمان شهرک لاکربي در
شمال انگليس عمل انتقامي جمهوري اسلامي بوده در رابطه با سقوط ارباس ايراني.

اما حساب يک به هزاري که اينها کرده اند زياد هم بي حساب نيست. جان آدميزاد در
مملکتي که موقع بازجوئي سر متهم را ميکوبند به ديوار سيماني مگر چقدر ارزش دارد؟

وقتي نويسندهَ بي رمق و بينوا را فقط به جرم انديشيدن ميگيرند خفه ميکنند ميندازند توي
بيابان، مظنهَ جان آدميزاد پائين نميآيد؟

من اگر جاي آقاي حجاريان بودم تا به حال از بس حرص خورده بودم، پانزده دفعه سکتهَ
ناقص و کامل و مخلوط کرده بودم که ببينم روي صندلي چرخدار نشسته ام و ضاربم،
تروريست سرفراز؛ سعيد عسگر، راست راست راه ميرود و جولان ميدهد و سخنراني
ميکند و شب شعر ميگذارد و چيزي نمانده که خرسندآپ کمدي هم اجرا کند!

تازه طرف براي جبران ترور ناقصي که انجام داده ميرود دانشجوها را هم کتک ميزند
و در دادگاه مربوط به دانشجويان به عنوان آدمي که پيشينهَ کيفري ندارد و دفعهَ اولش
بوده ، مورد تخفيف قرار ميگيرد.

جان آدميزاد مگر چقدر ارزش دارد؟

نفري ده ميليون به بازماندگان کشته شدگان هواپيماي آمريکائي خسارت داده اند. خوب
معلوم ميشود در پرواز لاکربي مسافر ايراني يا عراقي سوار نبوده وگرنه براي ايرانيه
ده هزار دلار ميدادند براي عراقيه دوهزار دلار.

عراقي هائي که در مخفيگاه عدي و قصي کشته شدند مگر جانشان چقدر ارزش داشت؟
محاکمه شده بودند؟ محکوم به اعدام شده بودند؟...... اي بابا. اصلاً معلوم نيست چند نفر
بودند و اسمشان چي بود؟!!!

ما ايراني ها نبايد اجازه بدهيم بستگانمان سوار هواپيماي سقوطي بشوند. آخرش علاوه بر
داغ عزيز و عزاداري؛ تحقير و سرشکستگي هم در انتظارمان است.

وقتي آمريکا ميزند سيصد ايراني را يکجا ميکشد، ميخواهيد قاضي مرتضوي دانه دانه نکشد؟

< ....هراس من باري
از مردن در سرزميني است
که در آن
جان آدمي از مزد گورکن
ارزان تر است.> ----------------- احمد شاملو

***
ديگر اينکه من اين وبلاگ را دارم درزش ميگيرم.
عشق من کاغذ و چاپ است. اينجا را در غياب <اصغرآقا> راه انداختم که
اولين ، دير سال ترين و بادوامترين نشريه خارج کشور (بعدازاسلام) است.

ما نشريه را پيش از همه شروع کرديم بعد از همه هم تمام ميکنيم چونکه اختيارمان دست
خودمان است نه دست فيدل کاسترو و سيا و اشرف پهلوي و بنياد مستضعفان!
قاضي سعيد مرتضوي هم فقط ميتواند ترورمان کند. بي ترور تعطيل نميشويم!

حالا که دوره جديد "اصغرآقا" را آغاز کرده ايم، از اينترنت و کامپيوتر فاصله ميگيرم.
اگر هم بکلي قطعش نميکنيم به خاطر هموطنان در "بندعمومي" است. (داخل ايران).

هموطنان مقيم خارج ميتوانند از مغازه ها يا روزنامه فروش هاي لندن و پاريس و لس آنجلس
و آمستردام و برلين و بعضي ديگر از شهرهاي آلمان و جاهاي ديگر اصغرآقا را بخرند يا راحت تر،
نامه بنويسند اولين شماره دوره جديد اين ماهنامه را با جدول اشتراکش دريافت کنند
تا اگر خواستند مرتب با پست براشان برسد.

مشترکان قديمي نشاني خود – و اگر عوض شدهَ نشاني فعلي را هم – با نامه يا فکس يا ايميل لطف کنند.
ايميل و نشاني پستي و فکس و تلفن ما چنين است:

ASGHAR AGHA
P.O.BOX 2019
LONDON NW10 – 7DW
UK

TEL & FAX 044 20 8 965 3002

EMAIL: hadi_khorsandi@hotmail.com

سرودهَ < نامه امام مرحول به نوهَ ناخلف > علاوه بر سايت گويا در ايرانيان دات کام هم هست.
(خيلي ها براي ديگران ايميلش کردند. لطفاً براي خودمان نفرستيدش. به اندازهَ کافي رسيده!)

http://www.iranian.com/Satire/Khorsandi/2003/August/Naveh/

خبرنگار بي.بي.سي. از نوهَ امام پرسيد: روزنامهَ هلندي راست نوشته که قرآن توي
اتاقخواب شما بوده؟ حسين خميني جواب داده: خير. ديوان حافظ بوده.

به اين مناسبت من صبح جمعه غزلي از ديوان حافظ راجع به نوهَ امام ! را اينجا براتان نقل ميکنم.

کساني که اول بار است به اين سايت آمده اند لطفاً پائين ترها را نگاه کنند و آرشيو بالا، دست راست را ورق بزنند.

راستي تيم فوتبال جمهوري اسلامي در تهران يک گل از عراق خورد!! مبارک است.
شايد هم گل را از آمريکا خورده باشد.

شعار توي استاديوم جالب بوده:

"علي دائي حيا کن – تيم ملي را رها کن!"
ميگويند دائي پير شده ولي ول نميکند. به مسخره او را "علي خاله " صدا ميکنند!
( ذهنيت ضد زن، بيکار نمي نشيند!)
حافظ بيخود نگفت که "چون پير شدي حافظ از ميکده بيرون شو"

باز حرف حافظ شد. درين رابطه هم سروده اي دلرم برايتان. پس وبلاگ و سايت ادامه دارد!

نه خير من انگار دست بردار نيستم. با دست پس ميزنم با پا پيش ميکشم. ولي همه اش صادقانه است.
پس تعطيل نميکنيم، بلکه يکجوري با وقت و فرصت کنار ميآئيم که سيخ نسوزد ولي کباب برشته شود.
بخصوص که به ادعاي رسمي حزب کمونيست کوليگري کلسترول من هم بالاست!

الا يا ايهاالناوه ، اَدِر کاساً وناولها
که عکس ات ديده شد در ماه با تأئيد پاولها

" ناوه" همان نوه است که به ضرورت شعري الف برداشته. اين عربي
ADER KASAN VA NA VELHA
هم گمان کنم يعني ادر ( دور بچرخان ) کاساً ( کاسه يا جام را) و ناولها ( و ولش نکن!!) باقي غزل ، جمعه.

پس تا جمعه و روزهاي بعد… مواظب باشيد درين فاصله رژيم سقوط نکند و کسي
بي اجازهَ اعليحضرت هاله و علياحضرت ضيا زمام امور را به دست نگيرد.

راستي اين را هم عرض کنم:

دربازکن هاي آمريکا
.داشت يادم ميرفت. آنهائي که دنبال رد پاي آمريکا در رسانه هاي ايراني ميگردند سلسله مقالات
"رياکاري هاي نوام چامسکي" را در سايت "ايران امروز"بخوانند. اگر به نظرشان رسيد که غير
از "سيا" کس ديگري آن مطلب را نوشته باشد، ميتوانند در شرافت اينترنتي گردانندگان اين سايت
شک نکنند! ضمناً اين همان سايتي است که امضا جمع ميکرد براي اينکه جمهوري اسلامي با
آمريکا وارد مذاکره شود. با همهَ کوششي هم که کردند تنها سيصد و خرده اي امضا جمع شد.

به اين سايت سربزنيد. اينها http://www.iran-emrooz.de/
در آيندهَ ايران نقش حساس دربازکن را به عهده خواهند داشت. بيچاره هاي بي غيرت.

***

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی