بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 31 مرداد 1382

سلام جمعه "نامهَ امام مرحول

سلام جمعه

"نامهَ امام مرحول به نوهَ ناخلف" را روی سایت های دیگر گذاشته بودم
از اینجا اتصال داده بودم که بروید آنجا ببینید چونکه با آن حروفِ زیبا
توی وبلاگ نمیشود نوشت و به قول من "شعر" در وبلاگ با این فونت
یکنواخت شهید میشود.
ولی البته اتصالی که داده بودم ( لینک) خودکار عمل نمیکرد. (اتوماتیک
نبود.) اوستای این عملیات ما هم رفته مرخصی. بنابراین بعضی دوستان
قر زدند که چرا ما را دربدر کردی؟!

حالا برای آن دسته ای که "کات" و " پیست" سختشان است این را اینجا
تکرارش میکنم تا ببینم سرودهَ تازه را ( فال حافظ برای نوهَ امام) را باید
چکارش بکنم.

یک مطلب جنائی – سیاسی – مطبوعاتی هم بعد ازین شعری که می بینید
آمده. آنهائی که شعر را جای دیگر خوانده اند؛ لطفاً صاف بروند پائین تر.

نامهَ امام مرحول به نوهَ ناخلف

ای جان نوه بهتره کوتاه بیائی
با خاتمی و خامنه ای راه بیائی

چون بّره بپرهیز ازین بوش که گرگ است
پاول نوهَ ارشد شیطان بزرگ است

لاکن تو که حالا نوهَ ارشد مائی
حق نیست چنین ناخلف از آب درآئی

این خامنه ای را نده آزار ازین بیش
من دوست ندارم که بشی شوهر آبجیش*

هر چند که با جعل و تبانی شده رهبر
هرچند که این نقشهَ احمد بود و اکبر

هرچند که ملت ز حضورش به عذابه
تو جان نوه نهضتو بپّا که نخوابه

ما همره نهضت خودمان نیز نخفتیم
ریدیم به این مملکت ، اَه نیز نگفتیم

غیر از تو جوانان وطن را همه کشتیم
بر صفحهَ کیهان همه مان تیتر درشتیم

جمهوری اسلامی ما قتل و قتالش
اونقدر زیاده که نبودست مثالش

حالا تو یکی مدعی نهضت مائی؟
توی دهنت میزنم اینجا که بیائی!

در حیرتم از اینکه چه اندازه خری تو
از تخم منی یا نوهَ گربه نری تو؟

تازه نوهَ گربه نره هم اگه باشی
اینجور نباید به همه چیز بشاشی

خواهی بزنی لطمه به این نهضت موجود؟
رفتی به عراق و شده ای مریم و مسعود؟

شیطون بزرگ اومده آزادی بیاره؟
واسه بزک منطقه کمبیزه بکاره؟

اینها دوهزار سال به ما فاجعه کردند
بعدش سه هزار سال چه کردند و چه کردند

حالا تو دلت هست به آزادی اون خوش؟
ای کاش بکوبم به ملاجت با مگس کش

باز انگلیسارو اگه میگفتی یه چیزی
چون حداقل بود برات راه گریزی

یک معرفتی هست درین دسته و این قوم
یکبار نگفتیم بهش <یانکی> و<گوهوم>

خواهی که در اون منطقه آسوده بمانی
آزادی خود را بطلب از بریتانی

البته که با سید و با اکبر و رهبر
یکخرده اگه راه بیای دیگه چه بهتر

ترسم بخوری یکدفه رودست از اونها
جان نوه این خوف مرا هست از اونها:

پیغام به پاول بدن و بوش که: "مستر
داریم دو القاعده ای زنده و حاضر

کردیم برآورد به هر نرخ و به هر ارز
یکدانه نوه قیمتشان است دم مرز"

اونوقت دو القاعده ای یِ رده بالا
آمریکا عوض میکنه با حضرت والا!

لاکن تا بیای معترضش باشی و شاکی
در کنج اوین ساکن سلول هلاکی

این نهضت ما رحم و حیا نیست به کارش
ای بر پدر بانی و بنیادگذارش

* منظور امامخمینی باید اشاره به شیخ علی تهرانی شوهرخواهر خامنه ای
باشد که چند سال پیش به عراق رفت و علیه جمهوری اسلامی افشاگری کرد.
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی