بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 14 شهريور 1382

سلام جمعه براي خوانندگان

سلام جمعه

براي خوانندگان هوشمند هادي سرا

در دام دو تا خا و يکي کٌر و يکي شا
محبوس شده ملت ما مملکت ما
زين چار اگر يافت خلاصي چه کند با
آزار يکي ها و يکي ها و يکي ها ؟

باز هم سلام
اين وبلاگ که به احترام درگذشت عبرت آموز آيت الله محمد باقر حکيم تعطيل
شده بود، صرفاً براي رساندن پيام پرزيدنت الاسلام و المسلمين در رابطه با
سالگرد کشتار زندانيان سياسي دوباره راه ميفتد.

پيام خاتمي به مناسبت کشتار شهريور 67.
بسمه تعالي

با سلام به بنيانگذار مرحول و رهبر معظم مقبول و با درود به روان پاک
همرزم فقيدم شادروان اسدالله لاجوردي و با تشکراز جناب آقاي هاشمي
رفسنجاني که اين فرصت را به من دادند ، اميدوارم به زودي با تشکيل
هيئتي بتوانيم آمران و عاملان کشتار شهريور 67 را مورد تشويق قرار دهيم.

البته چنانچه بارها گفته ايم ما در جمهوري اسلامي زنداني سياسي نداريم
و اگر هم در سال 67 هزاران جوان دانشجو و فعال را در زندان ها کشتيم
به خاطر اصرار ما به نداشتن زنداني سياسي است.

***
جسم سخت

به ياد بانو زهرا کاظمي عکاس خبري

ميشود دستور رهبر جسم سخت
ميخورد بر پا و بر سر جسم سخت

از براي هر سري در مملکت
گشته يک جوري مقرر جسم سخت

ميزند رهبر به نوعي بر سرت
جور ديگر نيز اکبر جسم سخت

ميخورد در مجلس شوراي شان
بر سر "عدل مظفر" جسم سخت

فارغ از تبعيض جنسي؛ ميخورد
هم مؤنث هم مذکر جسم سخت

بر سر بانوي مخبر کوفتند
در نبردي نابرابر جسم سخت

هاي مستضعف بزن بشکن که شد
سهم تو از نفت کشور جسم سخت

ملتا ! با آن تمدن ، ميزند
بر سرت اين قوم بربر جسم سخت

خاتمي چيزي نکوبد بر سرت
او سرت را ميزند بر جسم سخت!

انتخاباتي دگر در پيش روست
باز رأي اش ده ، که محبوب تو اوست !

( سرودهَ بالا با حروف و شکل بهتر براي چاپ ؛ در نشاني زير در "ايرانيان" هست):
http://www.iranian.com/Satire/Khorsandi/2003/September/kazemi.html
***
پاسخ به درخواست ها:

دوستاني که تلفني راجع به آبونمان ماهنامه " اصغرآقا"
( ديرسال ترين و جدي ترين نشريه خارج کشور) پرسيده اند
يا تصميم دارند بپرسند ، لطفن همين پائين ترها توضيحات و
نشاني پستي را پيدا کنند.

دوستاني گه و گاه سراغ بعضي سروده ها را ميگيرند. اينها در
سوراخ سنبه هاي سايت هادي سرا هست. چند تا را که خيلي
خواسته اند اينجا لينک ميدهيم. بعضي هاش اسم و امضاي <هادي
دوهزار> زيرش دارد که ميراث آن سايت مرحوم است که چون به
موقع تمديدش نکرديم و مراجع زياد داشت ؛ شرکت هاي تجارتي
زدند و بردند. بنابراين آن سايت ديگر وجود ندارد و < هادي سرا>
جاش آمده. اما مارک <هادي دوهزار> از قديم پاي کارها مانده.
اين سروده شعري است به زبان چيني از قول پرزيدنت خاتمي که
توضيحاتش اولش آمده:

اولي سروده ايست به زبان چيني ! از قول پرزدينگ خاتمينگ
با توضيحات و شأن نزولش:

http://www.hadisara.com/poem/poem4.htm

اينجا اين 3 تا لينک ، يک کم مال بالاي 18 سال است.
يک - شعر معروف وايگرا:

http://www.hadisara.com/poem/poem5.htm

دومي حکايت امروزي گوسفند سعدي است:

http://www.hadisara.com/pastoo/pastoo.htm
اين شعر معروف وام است :
http://www.hadisara.com/pastoo/pastoo1.htm

اين هم يک عکس از عقدکناني است که آخوندش خاتمي است:
http://www.hadisara.com/election17.htm

تا جمعهَ آينده خدا را به شما ميسپارم. بلائي سرش نياريد تا برگردم.
***َ

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی