بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 22 آذر 1382

استبراء فکسی رسیده که عیناً

استبراء

فکسی رسیده که عیناً نقل میشود. (همین یکی نقل میشود لطفاً دیگر کسی فکس نفرستد.)

"جناب آقای فلان" (البته ایشان "خرسندی" نوشته که بابت شکسته نفسی به "فلان" تبدیل شد)
" با سلام، بی ادبی است، جسارتاً یکی از مسائل توضیح المسائل امام راحل را برای یک
نتیجه گیری کاملاً غیر سیاسی نقل میکنم:

مسأله 73 از احکام طهارت ... ببخشید. توضیح المسائل مال آیت الله خوئی است. الان متوجه شدم.
معمولاً چندان فرقی هم نمیکند مگر نمرهَ مسأله. به هرحال مال امام راحل دم دستم نیست؛ آقای خوئی
در باب " استبراء " فرماید:

<< استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام میدهند، برای آنکه یقین کنند بول
در مجری نمانده است. و آن دارای اقسامیست و بهترین آنها اینست که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج
غائط نجس شده، اول آنرا تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانهَ دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت
بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند
( دفعهَ سوم کنده نشود خوب است! ) و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند."

آقای فلان! ( همان توضیح قبلی ) من به مسائل سیاسی و پارلمانی کار ندارم، اما از شما میپرسم آیا
نمایندگان مسلمان و مؤمن مجلس شورای اسلامی در آبریزگاه مجلس این عملیات حساس را انجام نمیدهند؟
و اگر میدهند(حالا هر چندتایشان) آنوقت چند نفرشان بعد از مراسم استبراء ، دست خود را با آبگرم و صابون میشویند؟
سؤال من این است : آیا دست این نمایندگان بوسیدن دارد؟

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی