بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 6 دي 1382

*** بالفطره حرف آقاجري، درست

***

بالفطره

حرف آقاجري، درست و مفيد
داشت در پي تلافي و تهديد

گفت: تقليد، كار ميمون هاست
مسلمين را چنين نبايد ديد

اين سخن را شنيد ميموني
گفت «بستم به حضرتش اميد

چونكه يك مذهبي ي روشنفكر
شخص آقاجريست بي ترديد

من طرفدار او شدم در بست
بعد ازين ميكنم از او تقليد»!

***

معجزه موسا

«موسائي به قامت شيرين عبادي ... يهوديان سرگشته وادي سياست ايران ... اكنون گويا موساي خود را بازيافته اند ... متوجه نوري شدند كه در اسلو جرقه آن زده شد و در پاريس تلالو يافت و به اعماق روح ايرانيان در سراسر جهان تابيد. موسا را ديدند كه با چند فرمان آزادي ... اين امر ظاهرا بيشتر ناشي از مبهوت شدن در برابر نور موسائي خانم عبادي بود ...» دكتر حسين باقرزاده

گفت: موساي جديدي زاده شد
وز برايش امتي آماده شد

بهر مردان سياست، حاليا
امر تحميق و تملق، ساده شد

گفتمش: از معجزاتش هم بگو
گفت: باقرزاده، نوري زاده شد!

***

رباعيات حكيم عمر صدام!

شماره سوم دوره تازه «اصغر آقا» منتشر شد. براي مشتركان به زودي با پست مي رسد. اين دو رباعي صدامي، نقل ازين شماره:

يك عمر خلاصه ساكن كاخ شديم
خونريز و پدر درآر و سلاخ شديم

آنگاه اسير آخ و واخ واخ شديم
از كاخ درآمده، به سوراخ شديم!

***

تنها نه منم كه جاني و بدنامم
باقي همه بر مسند و من در دامم

از بوش گلايه اي ندارم، اما
اي موش، برو كنار، من صدامم!

***
فعلا تمام.
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی