بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 27 دي 1382

روزه سياسي که مدتي

روزه سياسي که مدتي ناياب بود ، رسيد!
قهرمانان متحصن تهديد به "روزه سياسي" کرده اند. روزه سياسي گام مهمي است در جهت مذهبيزه کردن"اعتصاب غذا".
در "اصغرآقا" شماره 2 سروده اي هست که در ايرانيان داتکام هم آمده. اگر وقت خواندنش را داريد:
http://www.iranian.com/Satire/Khorsandi/2003/September/roozeh.html
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی