بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 3 بهمن 1382

تظاهرات براي انتخابات آزاد در

تظاهرات براي انتخابات آزاد در عراق!!

" به دنبال موضع‌گيري آيت‌الله سيستاني در خصوص لزوم برگزاري انتخابات مستقيم و آزاد در عراق و برگزاري راه‌پيمايي‌هاي پرشكوه در شهرهاي مختلف عراق در حمايت از لزوم برگزاري انتخابات آزاد و سراسري، برخي از رد صلاحيت‌شدگان در حال بررسي ارائه درخواست مجوز برگزاري تظاهرات مردمي در حمايت از خواسته‌هاي مردم عراق هستند. از آنجا كه احتمال اخذ مجوز براي برگزاري تظاهرات در حمايت از برگزاري انتخابات آزاد در ايران منتفي است اين عده قصد دارند با شعار برگزاري انتخابات آزاد در همه كشورهاي منطقه به ويژه عراق درخواست مجوز راهپيمايي كنند."

اينها هم دلشان خوش است. پارسال يک عده رفته بودند براي محکوم کردن آدمخوري در قبيله آمازون مجوز تظاهرات بگيرند، رهبر معظم آنها را خورد.

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی