بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 5 بهمن 1382

در باب تحصن خبر اين

در باب تحصن خبر اين بود ...

داده به شما ملت ايران نظرش را
اي اهل تحصن بگذاريد درش را

در باب تحصن خبر اين بود که حتا
تعقيب نکردند خلايق خبرش را

ماشين حکومت موتورش سوخته ، باري
تعمير چه حاصل دم آخر سپرش را

هادي نکند روده درازي که مريض است
خوبست بفهميد همين مختصرش را


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی