بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 5 بهمن 1382

تحصن آمد و بم شد

تحصن آمد و بم شد فراموش
براوو تعزيه گردان باهوش!


الم شنگه ست و غوغای تحصن
ز هر سو گفتگو دارد تمدن!

از اینسو خاتمی محو تسامح
از آنسو جنتی غرق تفرعن

لبان این یکی دارد تبسم
مزاج آن یکی دارد تلوٌن

مشام ملتی آزرده گردید
ز گند مجلس و بوی تعفن

برای پرده پوشی بر مصائب
همه همدست هم ؛ گرم تعاون

تحصن آمد و بم شد فراموش
براوو تعزیه گردان باهوش

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی