بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 28 بهمن 1382

سلام همه ! حالم

سلام همه !

حالم بهتر است اما دست در کار شماره نوروزي اصغرآقا هستم.
فکر نکنم تا شب عيد فرصت تجديد لاگ داشته باشم. اگر جز اين شد در "گويا" و ... خبر ميدهم.

بجنبد ملت يا نجنبد ملت. مسئله اين است!

<< رضازاده قهرمان وزنه برداري جهان: برخي کشورها قصد دارند حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کنند، ايرنا
تهران ، ايرنا : ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ برابر با۱۶ فوريه ۲۰۰۴

" حسين رضا زاده " قوى ترين مرد جهان با اشاره به اينکه برخي از
کشورها قصد دارند ، حضور مردم ايران را در انتخابات مجلس شوراى اسلامي
کمرنگ کنند ، گفت : مردم ايران از چنان اگاهي برخوردار هستند که نقشه اين
کشورها را نقش بر اب خواهند کرد.

" حسين رضازاده " روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت حضور
پرشور مردم ايران در هفتمين دوره انتخاب مجلس شوراى اسلامي به همگان ثابت
خواهد کرد که مردم ايران از شعور بالايي در مسائل سياسي برخوردار هستند.
رضازاده افزود شرکت در انتخابات براى برگزيدن نمايندگان به منظور حضور
در مجلس شوراى اسلامي بسيار حائز اهميت است ، از همين رو من مطمئن هستم
انتخابات خوبي در پيش خواهيم داشت .

ملي پوش دسته به اضافه ۱۰۵ کيلوگرم تيم وزنه بردارى ايران ابراز
اميدوارى کرد نمايندگاني که به مجلس راه مي يابند ، نگاه ويژه اى به مسائل
و مشکلات جوانان داشته باشند و تمام تلاش خود را براى اباداني حوزه هاى
انتخابيه خود انجام دهند.
وى در پايان از نامزدهايي که به مجلس راه خواهند يافت ، خواست با
ارائه و تصويب طرحي در مجلس شوراى اسلامي ، حمايت از قهرمانان را قانوني
کنند. >>

به ملت کسي رهنمون داده است
که اسمش حسين رضازاده است

حسين رضازادهَ زورمند
به اين ملت بينوا داده پند

اضافه صدوپنج کيلوگرم
پرس کرده اين پهلوان لاجرم

از آنسوي اگر خوب هالتر زده
از اينسوي چون خاتمي زر زده

يکي گفت با او کجا ميروي؟
برو هالترت را بزن اي قوي

درستي درين هفتمين انتخاب
مجوئي که خود نيز گردي خراب

نه پندار شش تاي قبليش نيز
همي بود بي حقه و تر تميز

نگه کن که دوران ماقبل هفت
چگونه به ماتحت مردم برفت

اگر بر سر هفت دعوا شده
همين بهر مردم معما شده

که اينها که خوردند با همدگر
چرا جفتک انداختند اين سفر

مگر رفته بالا مزاياي نفت
که گشته گران انتخابات هفت؟

شما اي رضازاده هشيار باش
براي خودت وزنه بردار باش

بگو نامزدها رعايت کنند
ز هر قهرماني حمايت کنند

وليکن بکش از سياست کنار
به تعبير ديگر درش را بذار

نه اين حرفها هست در حد تو
نه در حد جد و پدرجد تو

مزن اندرين باب زور زياد
که چون خاتمي فتق ات افتد به باد

بجنبد اگر ملت ما ز جاي
بکن با همه شيخ ها باي باي

وگر ملت ما نجنبد به خويش
تو هم زود عمامه بگذار و ريش

پس آنگه چه آيد وطن بر سرش؟
پرنس چارلز ميداند و مادرش


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی