بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 1 اسفند 1382

سلام گفته بودم تا عيد

سلام
گفته بودم تا عيد فرصت برگشت ندارم، خبرها نميگذارد!

اول اينکه سازمان زنان 8 مارس، روز جهاني زن را دو
روز قبلش در لندن جشن ميگيرد با سخنراني آذر درخشان
و آوازخواني گيسو شاکري و شعرخوانِي بتول عزيزپور و و بلبل زباني من! در دانشگاه لندن
پوسترش توي "گويا" هست. در اين نشاني:
khabarnameh.gooya.com/politics/archives/006535.php

انقلاب آمد که گردي کور و لال

ديگر اينکه خواب ديدم مولانا از قونيه رفته به آمستردام و
اين پناهجوي بخت برگشته ايراني را ديده که براي گرفتن
ويزاي اقامت چشم و دهان خود را دوخته.

آن پناه آورده در خاک هلند
بر لب و بر چشم خود بربست بند

گفت آن مسئول ويزا با جوان
بازگرد و در ديار خود بمان

ميتواني چون دهان و ديده بست
جاي مطلوب تو ايران تو است

گر نبيني و نگوئي هيچ چيز
محملي ديگر نداري بر گريز

انقلاب آمد که گردي کور و لال
تا بماني با رضا و بي خيال

پس برو ايران و شيرين کام باش
يکنفر زان امت اسلام باش

زحمت ما نيز کم کن اين ميان
تا نيفتد شرکت شل در زيان

گر سرت هم اين ميان بر باد رفت
به که از ما کم شود يک قطره نفت
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی