بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 20 اسفند 1382

خرسندآپ کمدي لندن شنبه 20

خرسندآپ کمدي
لندن
شنبه 20 مارس (اول فروردين) – موزيکال 3 ساعته
ساعت 5 و 48 دقيقه و 37 ثانيه (يازده ساعت بعداز سالتحويل)
تلفن 45 52 43 51 079 و 3002 965 8 020
بوخوم
جمعه 26 مارس
برگذارکننده "کتاب آيدا"
تلفن اطلاعات و رزرو 4 480 970 – 0234 / 049
کلن
شنبه 27 و يکشنبه 28 مارس
برگذارکننده "کانون فرهنگي چهره"
شنبه 27 مارس ساعت 8 و يکشنبه 28 مارس ساعت 6
در کانون فرهنگي چهره
تلفن اطلاعات و رزرو:773 74 46/0172 و 0558 287/ 0221

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی