بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 23 اسفند 1382

با شادباش هاي نوروز و

با شادباش هاي نوروز و آرزوي سال خوش
بهاران خجسته باد

با يادي از زندانيان سياسي و نوروز در زندان.
چند بيتي ميخواستم بنويسم، دوبيتش خود بخود آمد، باقيش نيامد. شايد بغض کردم.

عيد ديگر آمد و در کنج زندانم هنوز
چيست جرمم، چيست تکليفم؟ نميدانم هنوز
هفت سينم غير يک سين نيست بعد از سالها
در حصارمحکم ديوار سيمانم هنوز ......


تحصن حاجي فيروزهاي رد صلاحيت شده

چند حاجي فيروزکه صلاحيتشان توسط شوراي نگهبان رد شده در مقابل تالار رودکي دست به تحصن زدند.
متحصنين اعلام کردند اگر تا بيست و چهار ساعت چيزي براي
خوردن گير نياورند اعتصاب غذاي خود را آغاز ميکنند.

در اينجا مصاحبه يکي از خبرنگاران را با دو تن از حجاج فيروز ميشنويد:

- بسمه تعالا. چند وقت است شما حاجي فيروز هستيد؟
- از سال اول انقلاب شکوهمند اسلامي.
- پيش از انقلاب چکاره بوديد؟
- آموزگار پاکسازي نشده.
- چرا شما را پاکسازي کردند؟
- نميدانم. گمان کنم به علت نياز کشور به حاجي فيروز.
- چرا صلاحيت شما رد شد؟
- به پوست داريه زنگي ام ايراد گرفتند. گفتند گوسفندش ذبح اسلامي نشده بوده.

***
- بسمه تعالا. شما قبلاً چکاره بوديد؟
- بسمه تعالا. مثل شما خبرنگار بودم. توي راديوي جمهوري اسلامي.
- چرا پاکسازي شديد؟
- با يکي از حضرات آيات مصاحبه کردم اولش يادم رفت بگم بسمه تعالا.
- خوب حق داشتند!!
- البته قبل از پخش، يک بسمه تعالا سر نوار اضافه کردم. اصلاً هم معلوم نميشد، اما اون آيات عظام خودش لو ام داد.
- چرا اين کارو کرد؟
- عصباني بود. گفت چرا آروغ هاي منو اديت کردي؟
- صلاحيت حاجي فيروزي شما چرا رد شده؟
- به خاطر سابقه. ميگن بايد اولش بسمه تعالا بذاري! بگي <بسمه تعالا. ارباب خودم سلامو عليکم>
- اينجوري که وزن و آهنگش خراب ميشه.
- منم همينو ميگم. ولي آيت الله جنتي قبول نميکنه. پا شد داريه زنگي را گرفت شروع کرد قر دادن و خواندن. بعدش گفت اينجوره. بدون بسمه تعالا قبول نيست.
- خب راست ميگن برادر. بدون بسمه تعالا که نميشه.
- شما ديگه چرا اين حرفو ميزني؟
- براي اينکه دوست ندارم سال ديگه حاجي فيروز بشم!


محاکمه يک حاجي فيروز

- خودت را معرفي کن - حاج فيروز
- بگو عنوان شغلي - پيک نوروز

- ببينم واقعاً که رو سياهي
گمانم يادگار عهد شاهي

- ولي رويم سياه از رنگ و دوده ست
ببخشيد از رياکاري نبوده ست

زمان شاه بودم نيز علاف
نه با دربار لاسيدم نه اوقاف

- چرا رخت تن ات سرخ است و خونين؟
نداني جامه شمري بود اين؟

- اگرچه بوده بد، شمر ستمگر
درآمد داشت بهر اهل منبر

- چرا چون من عبا بر تن نداري؟
- نخواهم خلق را سازم فراري

- بنه عمامه کز جرمت بکاهم
- شرف دارد بر عمامه، کلاهم

- چه شخصي مرجع تقليدتان است؟
- اخيراً ممد خرداديان است

- چرا قر ميدهي توي خيابان؟
- نباشم اهل قر دادن به پنهان

چرا داريه زنگي در کف ات هست؟
بده حکمي، ببررندم دو تا دست (دو تا "ر" به جاي تشديد)

- چرا آواز ميخواني مرتب؟
- بده حکمي بدوزندم دو تا لب

- چرا هي ميروي اينجا و آنجا؟
- بده حکمي به قطع هر دو تا پا

- درآمد خوب داري؟ - شکر ايزد
بده پس سهم ما از آن درآمد!

اگر خواهي ز ما حکم برائت
بکن از آنچه ميگويم اطاعت

مواظب باش وقتي ميدهي قر
نمالد باسن ات بر فقه حاضر

به وقت ديم ديريم ريم، دام دارام رام
نگيره داريه زنگيت به اسلام

هرآنچه در خيابان درمياري
مياري خدمت ما ميسپاري

پس از کسر سه چارم سهم رهبر
و يک چارم من و آيات ديگر

هرآنچه ماند باقي، سهم سرکار
حلالت. نوش جانت. حق نگهدار!

***

شماره نوروري اصغرآقا درآمد.
هرکس ميخواهد نشانِي اش را بفرستد تا با فرم اشتراک براش بفرستيم:
ASGHAR AGHA
P.O.BOX 2019
LONDON NW10 - 7DW
UK

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی