بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 2 تير 1383

احکام متهمين قتل هاي زنجيره

احکام متهمين قتل هاي زنجيره اي
بسمه قاصم الجبارين. دادگاه شرع اسلامي سرانجام احکام متهمين رديف اول قتل هاي زنجيره اي را که مورد تأئيد رهبر و رئيس جمهوري قرار گرفته به اين شرح اعلام کرد:

1 – محمد مختاري، اعدام.
2 – محمدجعفر پوينده اعدام.
3 – پروانه فروهر اعدام.
4 – داريوش فروهر اعدام.

****
کرگدن
ديدم يک سايت خوبي سروده « کرگدن» را از کتاب «آيه هاي ايراني» اسکن کرده گذاشته.
دمشان گرم. خودم که از اين عرضه ها ندارم.
http://www.gozargah.com/kar32.htm


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی