بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 15 تير 1383

خوشامد به طنزنويس با سابقه

خوشامد به طنزنويس با سابقه

کاريکاتور ساختن از ترانه هاي معروف با مفاهيم اجتماعي و سياسي يکي از هنرهائي بود
که ما چهل پنجاه سال پيش در روزنامه فکاهي توفيق کهنه اش کرديم.
بي اغراق، موفق ترين ها را محمد تقي اسماعيلي (آق اسمال) درست ميکرد که با کلماتي ساده،
هماهنگ با ترانه اصلي، به شيريني حرفش را ميزد و همکاران را به تحسين واميداشت.
(خوانندگان که جاي خود داشتند.)

بعد از سال ها که اين طنزنويس کارکشته و روزنامه نگار حرفه اي کيهان تهران،
در غربت، به کار گل - با کسر گاف- مشغول بود، ( لامصب کار گل اش هم گلفروشي بود!)
حالا تصميم گرفته دوران بازنشستگي را به اصل خود برگردد. ترانه «ديوار» را اسماعيلي
با ديدن عکس يکي از اين ديوارها، نوشته و در واقع اولين دسته گلي است که بعد از سال ها
گلفروشي، به آب داده و خبر هم ندارد که به دست ما رسيده!

کار ساده ايست. من و شما هم حالا ميتوانيم عينش را بنويسيم!!
صد البته اگر ترانه را با آهنگ اصلي زمزمه کنيم، بيشتر مي چسبد.
اميد که اسماعيلي عزيز هرچه زودتر از پشت ديوار در بيايد.

ديوار
ترانه جديدي از من و گوگوش! ------ ميم. الف

تقديم به فلسطيني هائي که پشت ديوار امنيتي اسرائيل گير کردند
و تقديم به اسرائيلي هائي که از اين ديوارهاي منحوس بيزارند.

-----------------------------------

پشت يک ديوار سنگي - صد هزار نفر اسيرن
همه تنها همه بيکس - مث سرکار و مث من

زمينهاشونو گرفتن - ديگه پس بشون نميدن
آقاي شارون که گفته - همه شون بايد بميرن

کاشکي اين ديوار تو فرق - آقاي شارون خراب شه
تا که اون بوش طمعکار - نقشه هاش نقش بر آب شه

شارون و بوش چرا ميخوان - منطقه دو تيکه باشه
چه ثوابي داره آدم - پاي اين ديوار بشاشه!

کاشکي اين ديوار خراب شه - اين دوتا زيرش بمونن
خبراي خوبي اون زير - توي روزنامه بخونن!

کاشکي تو دنياي فردا - ديگه ديواري نباشه
تو فلسطين و حوالي - مردم آزاري نباشه

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی