بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 13 شهريور 1383

توضیح در مورد همجنسگرا ها

توضیح در مورد همجنسگرا ها
با اینکه در ماجرای بهره برداری جنسی یک نره خر آمریکائی از پسرک افغانی، از همجنسگراها خواهش کردم بهشان برنخورد که من حرفم را راحت بزنم، باز یکی دو نفر متظاهر به همجنسگرائی ایمیل زرآمیز زدند.
در این مورد با دو سه تن از دوستان همجنسگرای خودم صحبت کردم، گفتند در آن مقوله که تو نوشته ای هیچ چیز برخورنده ای به قلم نیامده.
غرض از موش و گربه برخواندن / مدعا فهم کن پسرجانا!

« تغییرات خرسندآپ کمدي» سپتامبر در سوئد

یوله جمعه 24، اومئو شنبه 25، سوندوال یکشنبه 26 سپتامبر

سوندوال اضافه شد.
برنامه در مالمو، یوتوبوری، استکهلم با زیبائی اجرا شد. وستراس متأسفانه به علت حادثه تلخ محلی بهم خورد.

تانگو در کابل و گواهي مترجم

يک آقاي آمريکائي درکابل، پسربچه 18 ساله افغان را به عنوان مترجم استخدام کرده و در مقابل پرداخت پول، از او سواستفاده جنسي ميکرد.

البته راديوي دولتي خارجي! خبر را اينطوري پيچيد:
يک مرد آمريکائي که با مترجم مرد خود رابطه جنسي برقرارکرده بود.... (يعني رابطه برابر و مرضي الطرفين دو نره خر با همديگر! – به همجنسگرا ها برنخورد لطفن - نه جانم. کم کم معلوم ميشود پسرک بينوا انگليسي هم بلد نبوده اما خوشگل بوده!)

راديو نگفت که اين آقاي آمريکائي سيائي بوده يا سياسي بوده؟ امنيتي يا ارتشي بوده؟ .... بنابر اين اشاره به اين نکات در سروده ضميمه، صرفن خيالپرداري شاعر مربوطه است. چه بسا که آقاي آمريکائي براي ماهيگيري به افغانستان رفته باشد.
(توضيح صبح يکشنبه: خبر زود درز گرفته شد انگار. از راديو فردا پرس و جو کردم، نميدانستند.اما رفيقي از راديو شنيده بود که طرف مشاور وزير دارائي آمريکاست (اصلاحیه دوشنبه 19 سپتامبر: مشاور وزیر دارائی افغانستان) - شغلش به شعر ما بيشتر ميخورد - و اتهامش اغفال پسر يک افغان است. - عرض نکردم. لابد مترجمي هم نميداند چيست!)

تانگو در کابل

مائيم که پنتاگوني و عضو سيائيم
در کشور تاريک شما نور خدائيم

با کبکبه و دبدبه و تانک و مسلسل
در کابل و بغداد رئيس الرؤسائيم

کرديم تجاوز چو به مرزي چو به درزي
با دادن ارزي ز مجازات رهائيم


ما در همه احوال به نام پرزيدنت
با حفظ سمت، اهل دل و مرد صفائيم


تا راه بيابيم به دل هاي جوانان
با پول دو تا پپسي کولا راهگشائيم!

فقر است و دلار است يکي ماده، يکي نر
ما نيز درين رابطه استاد سخائيم


اي جان مترجم تو بکن ترجمه ما را
تا خلق بدانند چه با مهر و وفائيم


اي ملت افغان، به گواهي مترجم
مائيم که از راه کرم، پشت شمائيم

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی