بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 7 مهر 1383

يک مصاحبه تکان(ندهنده) در باره

يک مصاحبه تکان(ندهنده) در باره اهورا

س - اطلاع داريد که به تشويق يا تحريک آقاي «اهورا پيروز خالقي يزدي»، عصر يکشنبه گذشته عده اي از مردم تهران و اروميه و فريدونکنار ...به خيابان آمدند. بدون پرداختن به جزئيات اين قضايا، شما که شخصيت صاحب نظري هستيد، اين قضيه را چگونه ميبينيد؟

ج- اجازه بفرمائيد خلاصه کنم که دولت آمريکا، يا بخشي از آن يا چند تا سناتور آمريکائي، تصميم گرفته اند در پاسخ فعاليت هاي اتمي يا مسائل ديگر، بطور غيررسمي، يک انگشتي به کون جمهوري اسلامي بکنند که حواسش را جمع کند. (با پوزش از صراحت لهجه).

س- با سپاس فراوان از اين توضيح جامع و در عين حال کوتاه، لطفن بفرمائيد اين آقاي اهورا در اين ميان چه نقشي دارد؟

ج- انگشت!

***

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی