بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 22 مهر 1383

تاب اینترنت ندارد این خبیث

تاب اینترنت ندارد این خبیث

تاب اینترنت ندارد این خبیث
چون که می‏ترسد ز اینترنت‏نویس

خوش ندارد این که مشت‏اش واشود
توی این وبلاگ‏ها افشا شود

این مونیتور صفحه‏ی اعمال اوست
«موش» هم عینیتی از حال اوست

با خبر باشید، یارو انتقام ....
می‏کشد از هرچه «دات» و هرچه «کام»

خون به چشم و فکر بد دارد به سر
می‏دهد زجر پدر جای پسر

لال می‏خواهد همه اهل خرد
فاش می‏گوید خرد "باید بِرَد"

گیرد از وبلاگ داران حال‏ها
تا شود وبلاگ‏ها، وبلال‏ها

زان‏طرف فیلترنهد بر سایت من
پا گذارد بر «هیومن‏رایت» من

می‏رسد ای- ‏میل از ایران مرا
کای فلان ممنوع شد «هادی سرا»!

گو ز ما اکنون بر آن سانسورچی
رذل رهبرچی، رئیس‏جمهورچی:

فیلترت اما علاج کار نیست
ای عمو! سایت است این، سیگار نیست!
**
عاقبت آزادی حرف و بیان
این‏چنین شد در میان ما عیان!

گوشه‏ی سلول بنشین پشت و رو
"هر چه می‏خواهد دل تنگت بگو"

گو ز ما بر عامل سانسور و بند
گریه نزدیکست، پس حالا بخند

پیش ازین هم ما اسیری دیده‏ایم
شاه با تیمسار نصیری دیده‏ایم
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی