بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 30 آذر 1383

راديوي زنان در استکهلم هم

راديوي زنان در استکهلم هم صداي نحيف مرا گذاشته که همين شعر رفراندم را ميخوانم. سايت ديدگاه نقلش کرده.
اگر خواستيد:
http://www.didgah.com/

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی