بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 29 دي 1383

رفراندم رفراندم - طرح

رفراندم رفراندم - طرح فريب مردم!سايت گويا مطلبي را لينک داده عنوانش »رفراندم براي فريب مردم«. ميگذارمش اينجاشما هم بخوانيد. نظرات مخالف رفراندم تريبون کمتري براي انتشار دارند حال آنکه بهتراست مردم همه نظرات را بخوانند. اين هم نقش کوچک وبلاگ ما!http://mag.gooya.com/politics/archives/022303.php
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی