بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 3 بهمن 1383

شعار پاک نشدنی و

شعار پاک نشدنی و ضربه کاري به سپاهپاسداران!

« .... برويد از برادران سپاه و اطلاعات بپرسيد که در گوشه گوشه ايران هر روز مشغول پاک کردن شعار "زنده باد على جوادى" و "زنده باد حزب کمونيست کارگرى" هستند! ....»
(نه. کسی قصد مسخره کردن حزب را ندارد. نقل است از سایت رسمی حزب کمونیست کارگری
در پاسخ به مدعی و ذکر اهمیت شاباجی خانم حزب)

از مدت ها قبل بین برادران سپاه و اطلاعات نق و نوق هائی مبنی بر افزایش وظایف محوله و مأموریت های دور از مرکز و اعزام آحاد این نهادها به « گوشه گوشه ایران» به گوش میرسید. سرانجام هفته گذشته برادران با یک اعتصاب سراسری اعلام کردند که خسته شدند از بس هر روز شعار علی جوادی پاک کرده اند!
برادارن راجع به سختی و صعوبت این کار به علت کثیفی فوق العاده این شعار و شعار موازی اش، تقاضای اضافه حقوق کرده و از همینجاست که حزب کمونیست کارگری تشکیلات سپاه و اطلاعات را با مشکل مالی روبرو ساخته است. این در شرایطی است که حزب مربوطه با اینکه نه از اسرائیل و نه از هیچ سازمان دست راستی دیگری پول نمیگیرد، میتواند با برنامه تلویزیونی لس آنجلس اش دوش به دوش هخا و فولادوند و خانم هاله و حجی جون، علی جوادی اش را لانسه کند و برادران سپاه و اطلاعات را در گوشه گوشه ایران به زحمت بیندازد!

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی