بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 5 بهمن 1383

خرسندآپ کمدي داشتم سایت ادبیات

خرسندآپ کمدي داشتم سایت ادبیات و هنر را نگاه میکردم دیدم یکنفر از برنامه نمايشي من (خرسندآپ کمدی) تعریف کرده. خوشم آمد!! تاریخش مال دوسال پیش است نمیدانم چرا اینقدر دیر روی سایت آمده. امیدوارم اقلاً بگذارند دو سال روی سایت بماند.
من حسب الوظیفه بخشی از آن را نقل میکنم. ( اگر حسب الوظیفه نقل نکنم در آن دنیا مرا قاطی آدم هائی که پز دادن بلد نیستند، میسوزانند) با پوزش از نویسنده (علیرضا تحویلداری) بابت کوتاه کردن نوشته صمیمانه اش.
خرسند آپ كمدى
« .... با گروه ١٥ نفرى كه رفته بوديم وارد سالن شديم . سالن خوب و مناسب براى اجراى چنين برنامه اى بود كه جاى قدردانى داشت.
برنامه تقريبا راس ساعت مقرر شروع شد كه البته آقاى هادى خرسندى از اين بابت معذرت خواهى كردند چون همانطورى كه همگان واقفند و همچنين خودشان هم بارها اين موضوع را تاكيد نموده اند ؛ به موقع شروع شدن گاهى باعث رنجش خاطر بعضى از ايرانيان ميشود و براى اينكه ادب رعايت شده باشد گاهى برنامه ها بايد با تاخير انجام گيرد. اما از اين نكته ها گذشته بايد به مهم و اصل ماجرا بپردازيم. نام اين برنامه كه بصورت كلى به شكل يك برنامه سراسرى است و در شهرها و كشورهاى مختلفى اجرا ميگردد برگرفته از همان نمايشهاى است كه در سالهاى اخير بسيار در كشورهاى غربى رونق داشته و گاه يك هنرمند به تنهايى و در روى صحنه شروع به اجراى برنامه كمدى ميكند كه با استقبال خوبى هم معمولا همراه است ....... اما ماجراى آن شب: هادى خرسندى به قول خودش بدون هيچ مقدمه و معرفى شروع كرد و به روى صحنه آمد اما زيبا شروع كرد زيباتر ادامه داد و كامل پايان داد همه چيز طبق انتظارى كه هادى خرسندى و هنرش بود. البته نام اين برنامه و اين مجموعه برنامه ها دو ساعت خنده و دو ساعت انديشه است كه در حقيقت حدود سه ساعت خنده در محل ( چون در عمل تكرار لذت بخش گفته هاى هادى ساعتها خنده را در بر دارد) و بيش از خنده انديشه داشت و دارد. شايد بتوانيم بگوييم دو سال انديشه ولى دوساعت انديشه كمال بى انصافى است . به راستى طنز زيبا و مردمى ممكن است در ظاهر باعث انبساط خاطر و شادى لحظه اى شود ولى در حقيقت به حس درونى انسان وارد شده و ضمن به ثمر رسيدن درست باعث انديشه بيشتر ميشود..............

دوستانى كه اولين بار بود كه با كار هادى خرسندى آشنا شدند برايشان شايد كامل و جالب بود اما آنان كه هادى را ميشاسند ميدانند كه در كنار گفته هاى آنشب وى ناگفته هايش بسيار بود و هادى و هادى ها گفته و داشته هاى زيادى دارند كه به ما هديه كنند تنها زمان و مكان لازم را احتياج دارند آرزومندم. به اميد پيروزى و سرافرازى و سربلندى همه ايرانيان در سراسر اين گيتى پهنـــــاور عليرضا تحويلدارى - هلند - دوشنبه سيزدهم آبانماه هشتادو يک (دمت گرم عليرضا جون.گفتي 15 نفر بودين. اون يکي ها چيزي ننوشتند؟ ... حيف .... حالم گرفته شد ... قربانت ......(
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی