بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 24 بهمن 1383

سالگرد انقلاب (مال چند سال

سالگرد انقلاب (مال چند سال پيش) آمد و با همه ي پختگي ام، خامم کردملت زنده بدم؛ امت اسلامم کردبر درختي که خودم کاشتم آويخت مرابا طنابي که خودم بافتم، اعدامم کرد***اين هم شعر الزايمر با صداي شاعرش در راديو فردا:http://www.radiofarda.com/culture_archive/a0c37a3b-c440-41f0-999d-150ecfbf4b21.html#a0c37a3b-c440-41f0-999d-150ecfbf4b21
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی