بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 26 بهمن 1383

يوم الوالانتين - يوم الله

يوم الوالانتين - يوم الله عشقاين رباعي مال 6 سال پيش است:بي تو بي تو نه امور اين جهان لنگ شدهنه بين زمين و آسمان جنگ شدهنه کوه شده آب و نه دريا شده خشکاما دل من، براي تو ......(هميشه به اينجاش که ميرسم بغض ميکنم چونکه واقعاً دلم براش تنگ شده)در سايت « ديدگاه » مقاله والنتاين دارم. قابلي نداره:http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelYaddasht.php?id=2398
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی