بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 28 بهمن 1383

جمال مهوش را بيا ديد

جمال مهوش را بيا ديد بزن
گودمورنينگ.
صبح اول صبحي 5 تا ايميل آمده، همه بانو مهوش برايم فرستاده اند که دارد ميرقصد و ميخواند و سفارش « ديد بزن» میکند! با شما شريک ميشوم در ديد زدن. اميدوارم صاحبش راضي باشد. مال سال هاي جوانی مهوش است. لینک پائین را کلیک کنید.

مهوش با نوآوری ها و تهورش، به نظر من فروغ فرخزاد رقاصه ها بود. ميگويند که لوطي هم بود.

چند سال پيش در مالموي سوئد که برنامه داشتم، مادر بزرگي را به ديدن من آوردند با عينک ته استکاني و چهره اي نوراني و مهربان، دو سه تا نوه هم همراهش!
- اين خانم را ميشناسي؟
- هومممم؟ ...
- ایشون خانم شهپره!!

دستش را بوسيدم
شهپر جانشين مهوش شده بود ( من شهپرم ... نیلوفرم ...) اما هرگز جاي خالي او را نتوانست پر کند اگرچه از آفت جلو زده بود. شهپر را هم ميگفتند لوطي است.

ممکن نبود من بتوانم حدس بزنم این مادر بزرگی که دستش در دست من میلرزد، بانو شهپر است. یک وقتی بود من از خیال اینکه دست او را گرفته باشم ؛ دستم میلرزید. چه لرزیدنی!

صبح اول صبحي برايم مهوش فرستاده اند. از سايت ايرانيان داتکام بايد باشد. چه سايت پر و پيماني است این ایرانیان داتکام. مجموعه اي از کارهاي مرا هم دارد.

مهوش با رقص و ترانه « اين ..... کجه» به اوج شهرت رسيد. این قطعه از فولکلورهاي مجالس زنانه بود که به نام او ثبت شد. اشاره به رابطه عروس و مادرشوهر داشت و اين که عروس گلایه ميکرد و آقایان را به شهادت میگرفت که مادرشوهرم از من ايراد ميگيرد و ميگويد: دستت کجه؟ « اين دست کجه؟» آقايان ارکستر و تماشاچي دم ميدادند:

- کي ميگه کجه؟
- مادرشوهر.
.- دروغ ميگه.
-خواهر شوهر.
- باهات لجه.
- اين چشم چپه؟
- کي ميگه چپه ....

و ميرفت پائين تا به ....... ميرسيد. آنوقت قرش میداد و حرکاتي کج و راست به آن ميداد و بي آنکه اسمش را بياورد ميپرسيد: اين (صداي ويلن به اندازه يک سيلاب متوسط) کجه؟ ... که فرياد و فغان به فلک ميرسيد .... کی میگه کجه ؟...

يادم هست يکي از مجلات هفتگی و ناکام تهران رأی گیری شاعرانه ای ترتیب داده بود که با الهام از اشعار عاشقانه فارسی، به کدام عضو یار خیالی رأی میدهيد؟ به چشم شهلایش، لب غنچه اش؛ کمر باریکش، ساق سیمین ؟ لاله گوش؟ انار پستان؟ لعل لب؟ یا .....
سرانجام نتیجه رأی گیری را در لفافه چنین اعلام کردند که بیشتر خوانندگان به بانو مهوش رأی داده اند! (نگفتند کدام عضوش).

شاعر فرماید:

مهوش، آن نشئه جانهاي خمار که دل ما همه معتادش بود

همه اعضای تنش اندازهلطف حق در همه ابعادش بود

باسن اش رأی فراوان آورد
کون او ، دوم خردادش بود

http://members.shaw.ca/bahbah/mahvash.htm
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی