بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 1 اسفند 1383

پيامي چو بوي خوش انفجاري

بنابر گزارش سايت بازتاب، « براساس بررسيهاي بعمل آمده دقیق تیم کارشناسی از محل این رویداد، علّت انفجار 50 کيلوگرم ديناميت، 1500 کيلوگرم آنفو و 180 چاشني الکتريکي بهبهان بوده که موجب انفجاری شدید و بلندشدن گردوخاک شده و صدای مهیب آن در مناطق اطراف شنیده شده است.»

من از اول با دوستان شرط بسته بودم که بالأخره سايت بازتاب به شايعات انفجار خاتمه ميدهد.حالا اگر اينهائي که شرط را باخته اند، دبه نکنند که از کجا معلوم 50کيلوگرم ديناميت بوده و کمتر و بيشتر نبوده. يا يکيشان در نيايد که 1500کيلوگرم آنفو براي يک چنين انفجاري زياد است. (بدون اينکه به ما توضيح بدهد که اصلاً آنفو چي هست؟). بخصوص که من اصلاً نميدانم 180 چاشني الکتريکي بهبهان بهتر منفجر ميشود يا 180چاشني الکتريکي بروجرد يا مال خود بوشهر.

حالا فقط در فکر مسعود بهنودم که اين انفجار را « پيامي از راه دور» ميداند. يکجوري هم ميگويد که انگار او، مأمور پيگيري پيام و گرفتن امضاي رسيد آن است که بعداً کسي دبه نکند يا نگويد متوجه نشدم!سايت بازتاب هم لابد پيام را گرفته ( پيام بهنود را ميگويم ) ولي ميخواهد با 50کيلو ديناميت و 1500کيلو آنفو و 180 چاشني الکتريکي بهبهان (يا هر شهر ديگر) ما را گول بزند که هيچ خبري نيست. اگر هيچ خبري نيست پس چطور طي اينهمه سال، درست حالا که آقاي بهنود ميخواسته بگويد پيامي در راه است، اين انفجار رخ داده؟ آن هم درست موقعي که آقاي رفسنجاني ميخواهد « پيامي از راه نزديک » به خامنه اي بدهد!آدم هرقدر هم از ديناميت و آنفو و چاشني الکتريکي بهبهان سر در نياورد، اين روزها مجبور است از يک چيزهائي سر در بياورد. تفاوت ملت هاي خنگ و ملت هاي هشيار از همين جاها معلوم ميشود. من که البته يک هفتاد ميليونيم ملت ايران هم نميشوم.

نظر های شما (1)     
212 869 5610:

Sweet and powerful, as usual

(March 7, 2008 3:05 AM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی