بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 8 اسفند 1383

پیشواز مرگ جانگداز پاپ اعظم

پیشواز مرگ جانگداز پاپ اعظم

شنیدم که چون پاپ اعظم بمیرد
نه یکمرتبه ، بلکه کم کم بمیرد

فرو میرود کله اش توی سینه
چو قوئی که با گردن خم بمیرد

سفیدست چون قوی زیبا به ظاهر
به باطن ، کلاغ مسلم بمیرد

کجا زندگی کرده مانند آدم
که حالا طرف مثل آدم بمیرد

نمی میرد از حرص دنیا مگر که
به دستور عیسی بن مریم بمیرد

دهد جان قسطی به جان آفرینش
سر فرصت ، آهسته ، نم نم بمیرد

فریبنده زاد این دروغ مقدٌس
کنون چون فریب مکرٌم بمیرد

دکاندار دنیا و عقباست، شاید
اگر مرد ، در هر دو عالم بمیرد

گر از کف دهد یک دلار از درآمد
بود احتمالش که از غم بمیرد

ور از کف دهد یک مرید خرش را
ز غصه همانجا، هماندم بمیرد

کسی که دعا کرده بوش و بلر را
جوان هم که باشد؛ جهنم ! بمیرد
*** *** ***توجه: به علت تألمات روحي، تا وقتي پاپ اعظم از دنيا نرفته، اين وبلاگ آپديت (به روز) نميشود.

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی