بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 21 اسفند 1383

با همه جور تواضع

 • با همه جور تواضع و فروتنی و خضوع و خشوع و هر واژه عجیب و غریب دیگر، که از هرنوع سؤتفاهم احتمالی جلوگیری کند ،از عموم رادیو داران و برنامه سازان عزیز رادیوئی خواهش میکنم امسال برای گرفتن مصاحبه و پیام نوروزی تماس نگیرند. اگر حضور مرا بر امواج رادیوشان لازم (و حیاتی!) میبینند ، همین سروده بهاری را به جای هر کلام و پیام من – کامل و بدون غلط چاپی! – بخوانند.

  البته من همه ساله خوشحال میشدم که صدای مرا به هموطنانم میرساندند و
  سپاسگزارم ازشان ، ولی امسال (و احتمالاً سال های بعد) وقت و حوصله اینجور
  کارها(ی مفتکی) را ندارم. لطفاً زحمت خواندنش را خودشان بکشند.
  البته یکی دوتا قرار گذاشته ام که برای امسالم کافیست..................
  آمما این سروده را خیلی دوست دارم.

  بار دیگر بهار میآید

  بار دیگر بهار میآید
  سال هشتاد و چار میآید

 • به نظر میرسد بهار امسال
  خوشتر از پیر و پار میآید

 • گر بیاید بهار آزادی
  این سفر ماندگار میاید

 • جشن نوروز ملت ایران
  از پس انتظار میآید

 • زنده گردد شکوه دولت گل
  دوره مرگ خار میآید

 • بار دیگر صدای بلبل ها
  جای این قار و قار میآید

 • غنچه بی حاجب و حجاب امسال
  بر سر شاخسار میآید

 • از پس پرده ، عشق بی پروا
  فارغ از پرده دار میآید

 • یار همچون نهالِ در حرکت
  میوه هایش انار، میآید

 • صوت دلکش صدای مرضیه
  شادمان از نوار میآید

 • نغمه نعمت از لب کارون
  سوسن از لاله زار میآید

 • عطر گل با ترانه سیما
  از وطن یادگار میآید

 • در دل دشت آهوی کوهی
  سر به دنبال یار میآید

 • کوه و دریا و خشکی و جنگل
  پیشواز بهار میآید

 • هدیه و چشم روشنی بسیار
  از پی هم قطار میآید

 • از دل دشت های پست و بلند
  دسته گل بیشمار میآید

 • از سوی ماهیان بحرخزر
  یک طبق خاویار میآید

 • صدفی از خلیج آبی فارس
  با در شاهوار میآید

 • بگذرد روزگار چونان زهر
  چون شكر روزگار میآيد

 • ملتی از پی نجات خودش
  خود به نقش سوار میآید

 • دولت انتخابی مردم
  خوش خوشک روی کار میآید

 • آلياژ وفاق ملى را
  بار ديگر عيار میآيد

  گر نیاید بهار ما امسال
  سال بعد، از قرار میآید

 • سالی از سال های آینده
  ختم این انتظار میآید

 • بزک ما به عادت هرسال
  باز امیدوار میآید

 • مطمئن است ازینکه بالأخره
  کمبیزه با خیار میآید

 • گرچه گاهیش غصه میگیرد
  بز ِ امیّد ما نمیمیرد


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی