بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 23 اسفند 1383

4- اگر خامنه ای جای

4- اگر خامنه ای جای شاه بود
« ...هيچ وقت يادم نميره، شاه گفت اگه به کيلومتر شمار موتور زياد نگاه کنين ممکنه خودتون رو به کشتن بدين! پس بهتره که يه دستمال روی اون بکشين که زياد بهش اهميت ندين! شما بايد آهسته بريد تا به هدف خودتون برسين....» (از خاطرات «شرفیابی» برادران امیدوار، عیسا و عبدالله، جهانگردان معروف ایرانی)

شاه هیچوقت دوست نداشت کسی زیادی تند برود. در همه کاری هم دخالت میکرد. اما برادران امیدوار هم شانس آورده اند با آدمی روبرو بودند که موتورسواری را میفهمید، راننده ای قابل بود و در خلبانی هلیکوپتر و هواپیما مهارت فوق العاده داشت. اگر پیش خامنه ای رفته بودند چی؟
« .... هیچوقت یادم نمیره. ولی فقیه گفت اولاً موتورهاتونو بذارین گاراژ، همین اتوبوسی که نویسندگان را میبره ارمنستان، میگم شمارو هم برسونه. ثانیاً زیاد به آینه بغل موتور نگاه نکنین. یک عکس امام بچسبونین روش. هرجا دیدین عکس امام داره میزنه توی سرش؛ بدونین سرعتتون خیلی زیاده و امام خمینی نگران شماست که اعدام نشده از دنیا برین. ضمناً چشمتون دائم به کیلومترشمار باشه. دوتا کیلومترشمار زاپاس هم بذارین که اگر خدای نخواسته یکیش خراب شد، خطری تهدیدتون نکنه. اگر هم یکوقت خواستین روی کیلومترشمار را بپوشونین، با یک دستمال فلسطینی از همین ها که من میندازم بپوشونین. ثالثاً حالا که میخاین با موتور دور دنیا بگردین، احتیاطاً زنجیر و پنجه بوکس و شیشه اسید همراتون ببرین. بیمصرف نمیمونه. بالاًخره حضرت باب الحوائج یک بی حجاب یا کم حجاب سر راتون قرار میده.»
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی