بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 24 اسفند 1383

اي کورش تو آسوده بخواب. ما داريم ميپريم!

شاه با تمام خرافات مذهبي که داشت ، چهارشنبه سوري را جشن شيطان نميدانست.
دشمني مذهبيون با او از اين بابت بود. همچنين بابت اينکه با پاي راست وارد خلا ميشد!

اين عکس را از سايت همکار روزنامه نگارم الآهه خانم بقراط کش رفتم.
سايت پرو پيمان يک بانوي ژورناليست.

www.alefbe.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی