بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 4 فروردين 1384

حقوق بشر را بیارید

« ...آقای هاشمی شاهرودی، جامعه دفاع از حقوق بشر، بدين وسيله از شما می‌خواهد که: به حيثيت انسان‌ها خدشه وارد نياوريد. به حقوق بشر احترام بگذاريد. زنان، اقليت‌های ملی و مذهبی، زندانيان سياسی، احزاب و سازمان‌ها و روزنامه‌ها، جلسات، عقايد دگرانديشان و بيان انديشه را آزاد بگذاريد. چون همه انسان‌ها مطابق اعلاميه حقوق بشر آزادند.»
آقای شاهرودی بالأخره گفت آقا یک نسخه از این اعلامیه حقوق بشر بیارین ببینیم چیه؟!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی