بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 18 فروردين 1384

برای سنگ مزار پاپ

براي پاک کردن مونيتور
بعد از کیبوری که مرا سر ذوق آورد ؛ یک کمپانی دیگر سافت-ور (نرم افزار) برای پاک کردن مونیتور فرستاده. امتحان کنید. امیدوارم خوشتان بیاید. لطفاً روي خوشتان رنگيه کليک کنيد


***

برای سنگ مزار پاپ
با سپاس از علي خان سنخوزاني که ترجمه مستنداتي در باره مرحوم پاپ را برايم فرستاد.

اینکه خوابیده درین قبر ِ طلا
لحدش پر شده از برق و جلا

اینکه با گردن کج رخت سفید
گوز را داده به یک قبض رسید

اینکه آمد سه پلشکش به سه قاپ
هیچکس نیست به جز حضرت پاپ

با تمام سمجی جان سختی
عاقبت مرد به چه بدبختی

هرکه با خلق خدا بد بکند
راه آزادی ِ شان سد بکند

با زن حامله گستاخ شود
بهر چپ های جهان شاخ شود

عاقبت زار و فلج میمیرد
با سر و گردن کج میمیرد


هرکه دشمن بشود با کندوم
سکس را منع کند بر مردم

گوید از ایدز بمیرند همه
یا ز هم کام نگیرند همه

هر که با عشق معاند باشد
با رمانتیک شدن ضد باشد

از خدا مزد چنین میگیرد
سحر سیزده بدر میمیرد!

***

ای کسانی که پس از او پاپید
این سمت از دگران میقاپید

چون رئیس کاتولیکان گشتید
صاحب کل واتیکان گشتید

عبرت از جان پل دوم گیرید
ورنه در سیزده بدر میمیرید

بیخودی پاپی مردم نشوید
دشمن کورتاژ و کندوم نشوید

مرد اگر خواست بپوشد کندوم
چیست ربطش به واتیکان در رم؟

زن اگر راضی و مردش راضی
پاپ را چه به قوانین سازی!

کس اگر لزبین و گی باشد
کندومی هم به کف وی باشد

پاپ باید که دخالت بکند؟
منع کندوم سر آلت بکند؟

دو نفر زیر پتو در تب و تاب
تو رهاشان بکن؛ آسوده بخواب

سر نکش زير پتو، زیر لحاف
خود این کار خلاف است خلاف

هرکسی کار خودش بار خودش
ضامن دامن و شلوار خودش

گر زن حامله ای خواست چنین
که ابورشن کند و سقط جنین

اختیار شکمش را دارد
پاپ بیهوده غمش را دارد

به تو چه پیر عبادت پیشه
آخه آبستنی حالیت میشه؟

خواهی آن حال بفهمی در دم
یک دو من وزنه بچسبان به شکم

بعد هی هُق بزن و راه برو
یک دو ساعت نه، که 9 ماه برو!

تازه این اول کار است داداش
فکر آینده آن وزنه هه باش!

بچه وقتی به جهان میآید
مادر از شش جهتش میپاید

صبح تا شب نبرد از نظرش
که نیارند بلائی به سرش

نکنندش! ز پی اغفالی
شیخ الاسلامی و کاردینالی!


الغرض خلق جهان آزادند
همه آزاده مادرزادند

گر ندارند به ما آزاری
ما چه داریم به آنها کاری؟

مثلاً آدم همجنسگرا
باعث وحشت پاپ است چرا؟

داشت آن مردِ «گی» و آدم نر
به من و پاپ اگر سؤنظر

حقمان است که فریاد کنیم
باسن از مهلکه آزاد کنیم

گر به ما نیست طرف را نظری
باید از مطلب او درگذری

ورنه بیهوده هیاهو کردن
وصف میکینگ لاو ِ یارو کردن

کم کم این شبهه میان میآرد
کز من و پاپ فلان میخارد!

***
( راستش بنده شدم همره پاپ
که شود مطلب من قابل چاپ!
تا بدانند که طنزست همه
فانتزی آمده در هر کلمه
ورنه من با قلم و لپ تاپم
واقعاً مخلص هرچی پاپم)

***
اصلاً این نظم ، کِش آمد خیلی
کردم آغاز چه با بی میلی!

من نمیخواستمش تا این حدٌٌ
این خودش آب روان شد آمد!

چند خط بابت یک سنگ مزار
تا توجه بکنم شد دوهزار!

تازه این نیست مرا حرفه و فن
حرف در پشت سر مرده زدن

***
خوب. در خاتمه ، ای ایزد پاک
پاپ ما را تو ببین در دل خاک

لطف فرموده بیامرزش زود
چونکه یک پاپ دمکراتی بود

کشته و مرده آزادي هم
يک کمي دوم خردادي هم

به چپ و راست نظر یکسان داشت
خود او نیز به این اذعان داشت!

رفت در دیسکو و رقصید باله
با گی و لِزبیَن و امثاله

عاشق کورتاژ و کندوم او بود
واقعاً جان پل دوم او بود
!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی