بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 30 فروردين 1384

خرسندآپ در ايتاليا ايتاليا !

سلام جايتان خالي يکشنبه در لندن <خرسندآپ کمدي> داشتيم. طبق معمول مردمي خوش ذوق و با ادراک آمده بودند کلي حال کرديم. بعداً دوستاني گلايه کردند که چرا خبرش را در اينجا ننوشتيم که خبردار شوند. حق هم دارند. يادم رفت. به سايت « گويا » هم با آنهمه مراجع و آن همه لطفي که به ما دارد وقت نکردم خبر بدهم. بنابر اين کسي از من دلخور نشود که چرا برنامه اش را در اينجا ننوشتم يا کتابش را معرفي نکردم. راستش از وقتي مدير برنامه من با منشي ام ريختند رويهم و رفتند؛ من دست تنها مانده ام. اما ماهنامه اصغرآقا تا 2 هفته ديگر ميآيد. تا يادم نرفته شنبه 21 ماه مي در فلورانس ايتاليا برنامه دارم. در شهرهاي ديگر مثل ونيز اگر کسي علاقمند برگذاري است، لطفاً تماس بگيرد. (اگر کسي علاقمند نيست لازم نيست خبر بدهد!) به زودي چند تا عکس جالب اينجا ميذارم. (نوشتم که خودم يادم بماند.)عکس شاه در چهارشنبه سوري را که همين پائين ها مي بينيد از سايت «الف ب » برنداشتم. اشتباهاً ذکر مأخذ کرده ام. يادم نيست از کجا کپي کردم. انگار کپي رايت و ذکر مأخذ به ما ايراني ها نيامده! ما فقط اهل ذکر مصيبتيم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی