چهارشنبه 30 مرداد 1387

تبريک و تسليت بيست و هشت مرداد

فرا رسيدن 28مرداد، سالروز «قيام ملي!» و سالمرگ شعبان جعفري را به همتاهاي دانشگاهي آن زنده‌ياد، به ويژه استاد علي ميرفطروس و استاد جلال متيني تبريک و تسليت ميگوئيم. هرچه خاک آنمرحوم است تيراژ کتاب‌هاي پيشفروش شده‌ي اين استادان باشد.


اين مطلب از سايت اصغرآقاداتکام متعلق به هادي خرسندي چاپ شده است.

Copyright © 2005 asgharagha.com All rights reserved